HVAD ER DYNAMISK NEUROFEEDBACK?

 

NeurOptimal® er det eneste neurofeedback system, der benytter dynamisk neurofeedback

NeurOptimal® neurofeedback gør brug af hjernens naturlige dynamiske læringsproces, ved at give hjernen den information, som den har brug for til at vurdere, hvilke ændringer den skal foretage.. Det er som at holde et spejl op foran hjernen, så den selv kan rette sig til. Det sætter hjernen i stand til at fungere mere effektivt på en blid, sikker og holdbar måde. NeurOptimal® gør herved brug af hjernens indbyggede robusthed, fleksibilitet og evne til selvregulering, i stedet for at der er en behandler, der bestemmer, hvad hjernen skal opnå på en given dag.

NeurOptimals® dynamiske neurofeedback teknologi bygger på Dr. Val Browns forståelse af den ikke-lokale ”holografiske” måde, hjernen fungerer på, som et righoldigt neuralt netværk (sagt på en meget forsimplet måde). Herved adskiller NeurOptimal® sig fra samtlige andre neurofeedback systemer på meget væsentlige områder.

 

Hjernedynamikken: Hjernen klarer tingene selv

Hjernen er et non-lineært dynamisk system, der modtager informationer og tilpasser sig til de indkommende stimuli i en løbende balanceret dans. Som følge heraf er hjernen gearet mod generel (men ikke absolut) selvregulering, baseret på den information, den modtager.  Det er derfor NeurOptimal® giver hjernen dén information, hjernen har brug for til selv at gøre arbejdet i stedet for at fortælle hjernen, hvad den skal gøre. Dette er den måde, lineære neurofeedback systemer fungerer. Det er en af grundene til at NeurOptimal® er så sikker at bruge – den presser ikke hjernen til at nå et udefra bestemt mål.

 

Proces variation

De fleste neurofeedback systemer forsøger at få hjernen til at styrke én type proces eller reducere en anden type, baseret på normtal fra en given befolkningsgruppe – for eksempel europæiske kvinder i alderen 35-45 år. Men hjernen udviser det, der hedder Proces Variation, hvilket – simpelt sagt – betyder, at der ikke findes absolutte værdier for ”mængden” af en given type aktivitet, der kræves for at lave en given handling. Det varierer i stedet fra person til person, baseret på hvilken handling personen er i gang med at foretage – tidspunktet på dagen – blodsukkerniveauet – hvor meget hvile og søvn man har fået – overordnet helbredstilstand – gener og så videre. Så hvis man prøver at træne hjernen til en bestemt værdi, der er fastsat af en ”ekspert”, så er træningen ikke afstemt med kroppens indbyggede læringsproces. Det gælder uanset hvordan ”eksperten” er nået frem til den værdi ; om det er baseret på diagnoser og evaluering – på resultaterne af en test, der kan være foretaget flere uger tidligere eller på hvilke symptomer, man har oplevet i løbet af ugen.  Metoder, der typisk benyttes i lineær neurofeedback.

 

Funktionel Targeting

I stedet bruger NeurOptimal® Funktionel Targeting til at give hjernen den vigtige information om sig selv (spejlet), som er beskrevet øverst på siden. Der er et dynamisk tilpasset interval for ændringer i forskellige ”tid-frekvens afgrænsninger”, der beskriver den optimale balance for hver person. NeurOptimal® danser med hjernen, mikrosekund for mikrosekund, og sætter hjernen i stand til at stå for sin egen reorganisering. Dette kan føre til, at væsentlige forandringer sker på alle områder af livet. Til sammenligning har lineær neurofeedback tendens til at være mindre effektiv og medføre uønskede bivirkninger. Dette skyldes, at det ikke er muligt at fastsætte ”ideelle” (processer) for hjernen ved diagnosticering og evaluering.

 

Resultater

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, sigter NeurOptimal® ikke på at bringe hjernen tilbage til et givet ”gennemsnitligt” eller ”bedste” funktionsniveau for andre mennesker, der eksempelvis kan findes ved at sammenligne din hjerne med en database. I stedet giver NeurOptimal® præcis information til dit centralnervesystem om sig selv, hvilket sætter hjernen i stand til at fastsætte de strategier, der giver den bedste organisering, sekund for sekund. Fuldstændig simpelt. Fuldstændig sikkert. Fuldstændig dig.